درباره گروه انرژی
هلدینگ انرژی در راستای مشارکت های اقتصادی در بخش های نفت و گاز و پتروشیمی زیر نظر سازمان اقتصادی رضوی شروع به فعالیت کرد که شرکت نفت و گاز تامین رضوی در راستای مشارکت در تحقق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی با کنسرسیوم 51% سهام مجموعه های بزرگ نفتی و گازی وابسته به شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و 49% سهام مجموعه های بزرگ اقتصادی آستان قدس 4/5/86 طی شماره 30264 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسید و بعد از نزدیک به 2 سال فعالیت، در مورخه 15/10/88 حسب توافق سهامداران، سهام متعلق به گروه تامین اجتماعی (51%) طبق قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی به موسسه سازمان اقتصادی رضوی واگذار گردید.
اخبار گروه انرژی

خدمات و محصولات تولیدی گروه انرژی
شرکت ها و مؤسسات گروه انرژی
ارتباط با ما